Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-08-06
Senast uppdaterad: 2019-08-07

Vägarbete på väg 642 Ucklum-Västerlanda

12 augusti påbörjas vägarbeten med stora maskiner på väg 642 Ucklum-Västerlanda. Hela vägen ska asfalteras om och arbetet utförs av Skanska.

Arbetet beräknas vara klart första veckan i oktober. Tänk på att hålla låg hastighet och använd inte sträckan för genomfart.

Vissa tider kommer vägen att vara helt avstängd för trafik, eftersom arbete utförs över hela vägens bredd. Vägverket kommer att skylta upp med information om avstängningar. Mellan kl. 06-08 och kl. 15-17, då många pendlar till och från arbete, kommer vägen att hållas öppen.


Tömning av avfallskärl kommer under perioden ske i området mellan kl. 06-08. Tänk därför på att ställa ut era avfallskärl innan kl. 6 den dagen ni har tömning.


Skanska har skickat ut information till boende längs vägen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »