Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2018-03-13

Välkommen som arrangör under Kulturveckan!

21 april- 1 maj är det dags för Kulturveckan i Lilla Edets kommun. Syftet med Kulturveckan är att lyfta all den kultur som finns runt om i kommunen. Detta ger också alla föreningar en bra möjlighet att visa upp sin verksamhet för allmänheten. Så passa på att synas genom att arrangera en aktivitet!  

I år breddas Kulturveckan ytterligare och öppnar upp för ett ännu bredare perspektiv på kultur. Därför är det önskvärt att fler föreningar med verksamhet utanför det traditionella kulturbegreppet, som till exempel idrotts- och friluftsföreningar, arrangerar aktiviteter. Kulturveckan kan vara ett sätt att få nya medlemmar och hitta nya samverkansmöjligheter. Ni kan anmäla en aktivitet som ingår i er ordinarie verksamhet eller anpassa en aktivitet till just den här veckan.

I samband med ett föreningsmöte 1 februari arrang­erades en workshop där det samlades in förslag på aktiviteter och pratades om nya sätt att samverka mellan föreningar samt ett eventuellt namnbyte på veckan som visar allmänheten att vi tänker nytt. Inget är beslutat än men vi återkommer kring det! 

Olika teman som vi arbetar med under 2018

  • Kulturarvet (2018 är EU:s Kulturarvsår)
  • Dans (Den internationella dansdagen infaller under Kulturveckan)
  • HBTQAI+ (Göteborg och Stockholm är värdar för Europride 2018)


Ni är naturligtvis välkomna att arrangera helt valfria aktiviteter med andra inriktningar också.

Anmäl era aktiviteter idag!
Anmäl era aktiviteter på lillaedet.se/kulturveckan.
Sista anmälningsdag är måndag 19 mars. 

Har du frågor?
Kontakta Anna Svensson, kultursamordnare i Lilla Edets kommun, anna.svensson@lillaedet.se, 0520-65 95 82.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »