Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-05-29
Senast uppdaterad: 2020-05-29

Välkommen Victor Prästbacka, ny kommunpolis 

Nu har Lilla Edets kommun fått en ny kommunpolis, Victor Prästbacka, som tar över efter förre kommunpolis Jack Lennartsson. Victor Prästbacka kommer även att arbeta som kommunpolis för Trollhättans kommun på samma sätt som hans företrädare gjort.

Uppdraget som kommunpolis innebär att driva polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och med övriga samhället. Polisen arbetar med kommunpoliser nationellt och i mångt och mycket är det en strategisk tjänst där stora delar handlar om systematiskt brottsförebyggande arbete. Det kan till exempel vara att medverka till att ta fram samverkansöverenskommelser, lägesbilder, handlingsplaner, medborgarlöften samt att fungera samordnande mellan polisen och övriga aktörer i kommunen. Victor Prästbacka berättar:

— Det är en strategisk tjänst där jag tillsammans med andra arbetar långsiktigt för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Men som kommunpolis har jag också kontakt med kommuninvånare direkt, till exempel då någon privatperson eller företagare ringer till polisen och har frågor om saker och ting i kommunen.

Kommunpolis i två kommuner

Lilla Edet och Trollhättan är två väldigt olika kommuner att arbeta tillsammans med, förklarar Victor Prästbacka. Orterna skiljer sig åt storleksmässigt och förutsättningarna ser olika ut - båda kommunerna har sina styrkor och utmaningar.

— I Lilla Edets kommun är orterna mindre, det är lättare att upptäcka saker. De försvinner så att säga inte i mängden och saker kan inte fortgå utan att märkas. Här upplever jag att man får en snabb återkoppling på vad som funkar eller inte, för i ett mindre samhälle reagerar man snabbare.

I större kommuner finns det mer resurser och större samarbetspartners. Att försöka identifiera de mindre åtgärderna som ändå har stor effekt tror därför Victor Prästbacka är viktigt för oss i vår kommun. Det är ett arbete som Polisen och kommunens verksamheter tillsammans får hjälpas åt med.

Ser fram emot att arbeta förebyggande

Victor Prästbacka har arbetat som polis sedan 2003. Han började sin bana i Trollhättan och arbetade sedan ett antal år i Göteborg på Polisens ledningscentral innan han återvände till Trollhättan, då som stationsbefäl.

— Jag har arbetat mycket operativt i mitt yrkesliv. Nu ser jag fram emot att få arbeta mer långsiktigt och förebyggande. Jag vill kunna se att det vi gör nu har effekt om fem eller tio år.


David Morgardt, säkerhetschef Lilla Edets kommun, är en av kommunens nyckelspelare när det gäller samverkan med Polisen:

— Vi välkomnar vår nya kommunpolis Victor Prästbacka och ser fram emot fortsatt god samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten framöver.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »