Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-16
Senast uppdaterad: 2016-02-05

Vårdcentral öppnar i Lödöse

Från vänster syns: Mikael Spetz, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef; Karin Svensson Stolt, biträdande verksamhetschef på blivande Lödöse Läkarhus; Gull-Britt Eide, VD på Backa Läkarhus; Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla Edets kommun samt Sven Karlsson, byggherre GeKå Fastigheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen har i oktober godkänt Backa Läkarhus AB att bedriva vårdcentral och barnavårdscentral i Lödöse. Lödöse Läkarhus blir den elfte vårdcentralen i deras regi. I samma lokal byggs också 14 lägenheter för äldre, ett så kallat trygghetsboende av GeKå Fastigheter.
 
Backa Läkarhus AB har funnits sedan 2002 och bedriver vårdcentraler och rehab i Göteborg och Bohuslän. Drygt 79 000 invånare har valt vårdcentral i deras regi. Nu etablerar de en vårdcentral i Lödöse som är efterlängtad av kommuninvånarna.
 
— När vi öppnar 1 februari kommer vi att ha ett superteam på plats. Det kommer att finnas två läkare, fyra sjuksköterskor och en sjukgymnast här från start. Vi har fått mycket kompetent personal och flera av dem känner till bygden väl. I lokalen har vi också från början byggt in bra logistik och bra service till kommuninvånarna, berättar Mikael Spetz som är specialist på allmänmedicin och verksamhetschef på blivande Lödöse Läkarhus.
 
Julia Färjhage kommunalråd i Lilla Edets kommun är glad över att Backa Läkarhus valt att satsa i Lödöse.

— Vårdcentralen är efterlängtad. Lilla Edets kommun har en befolkningsökning och många flyttar in. Att då ha en vårdcentral nära ger ökad tillgänglighet och service till våra kommuninvånare. Stort tack också till Sven Karlsson, Gekå Fastigheter — att du som företagare och entreprenör tror på kommunens utveckling och väljer att satsa här är ovärderligt för oss, säger Julia Färjhage, kommunalråd.

På bilden syns: Sven Karlsson, byggherre GeKå Fastigheter och Lena Palm, kommunchef i Lilla Edets kommun.

Stort intresse för lägenheter i trygghetsboendet


I samma hus som vårdcentralen byggs också ett trygghetsboende för äldre, likt Hägern som byggdes i centrala Lilla Edet för några år sedan och som snabbt blev mycket uppskattat. Även denna gång är byggherren Sven Karlsson, GeKå Fastigheter. Idén bakom en samlokalisering av trygghetsboende och vårdcentral är kunskapen om att de flesta äldre upplever närheten till en vårdcentral som den viktigaste och mest trygghetsskapande faktorn vid val av bostad.  
 
— Många Lödösebor hörde av sig vid bygget av trygghetsboendet i Lilla Edet och önskade något liknande — och nu är det snart verklighet. Vi är glada att Backa Läkarhus AB valt att satsa i Lödöse och att de också ser fördelarna med samlokaliseringen av trygghetsboendet, säger Sven Bergelind, chef för socialförvaltningen i Lilla Edets kommun.
 
De 14 lägenheterna i trygghetsboendet blev bokade fort och fler är intresserade berättar byggherre Sven Karlsson.
 
— Trycket på fler lägenheter är stort därför har vi redan sökt bygglov till ett nytt hus — då får också vårdcentralen möjlighet att expandera, fortsätter han.
 
I angränsande lokaler till vårdcentralen och trygghetsboendet kommer kommunens hemsjukvård och hemtjänst i Lödöseområdet att finnas. Det ger också utökade möjligheter till samarbete mellan Lödöse Läkarhus och kommunen.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »