Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-24
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Västerlanda förskola deltar i forskningsprojekt om strukturerat språkstöd

Västerlanda förskola deltar i ett forskningsprojekt om strukturerat språkstöd genom Göteborgs universitet. Forskningsprojektet löper under två år och nu har snart halva projekttiden gått. Under det gångna året har pedagogerna tillsammans fokuserat på hur man samtalar med barnen.

Västerlanda förskola ingår i forskningsprojektet ELSA (Early Educational Language Support Activities) tillsammans med en förskola i Lerums kommun. Västerlanda förskolas alla tre avdelningar ingår i projektet, som omfattar alla barn på förskolan. Forskningsprojektet utförs på ett praktiskt vis i det vardagliga arbetet och använder sig av en modell med forskningsbaserade språkstödjande aktiviteter i förskolan. Syftet med projektet är att i samverkan med personal utveckla ett språkstödjande arbetssätt och utvärdera hur strukturerat språkstöd kan påverka barnens lärande och språkutveckling.

 

— Projektet handlar inte om att mäta barnens språkkunskaper, utan det handlar mer om hur vi pedagoger tillsammans kan arbeta aktivt med språket, hur vi samtalar med barnen och hur vi kan arbeta språkstimulerande, berättar Karolina Lindell, förskollärare på avdelning Skogsviolen på Västerlanda förskola.

 

Studien bygger på en metod som kallas aktionsforskning, där man väljer ut en situation man vill förändra och studerar hur man agerar i den situationen. Genom att studera sitt agerande och förändra sitt beteende, så blir resultatet ett annat. Det är ett forskningssätt som passar bra, eftersom det är så praktiskt tillämpbart i förskolan. Dessutom arbetar pedagogerna inom förskolan språkstödjande med barnen varje dag och det är en viktig del i deras arbete.

Valde hallen och matsalen att se närmare på

Avdelning Åkerviolen valde att granska hallen och avdelningarna Ängsviolen och Skogsviolen valde matsalen. Både hallen och matsalen är situationer under dagen som förskollärarna identifierade som att ibland kunna bli stimmiga och därför extra intressanta att undersöka närmare.

 

— Här har vi fått snäva ner vårt arbete en hel del och har arbetat endast kring vissa situationer. Som ett första steg videofilmade vi oss själva tillsammans med barnen i hallen och i matsalen. Sedan satte vi oss ner tillsammans i respektive arbetslag och tittade och reflekterade över hur vi samtalar med barnen i de här situationerna. Det är jobbigt att se sig själv på video, men också väldigt lärorikt, säger Linda Bark som arbetar på Ängsviolen.

 

Genom att studera videomaterialet var det lättare att se vad som fungerade bra och mindre bra i dessa situationer.

 

— På Åkerviolen ville vi skapa en lugnare miljö i hallen och satte fokus på det. Så vi skapade en boklåda i hallen och arbetade kring den. Sedan filmade och utvärderade vi efter ett tag igen. Efter lite tid och nötande med barnen märkte vi att det fungerade! Det blev lugnare och nu kan barnen ta en bok och sätta sig och bläddra och vi samtalar tillsammans om vad vi läser eller ser i boken, berättar förskollärare Jenny Severinsson.

Mer fokus på språket överlag

Ett annat resultat är att förskolan nu har börjat arbeta mer med bildstöd i sitt arbete med de yngsta barnen. Bordstabletter i matsalen med bilder att peka på kompletterar numera samtalen vid matbordet och hjälper till vid språkinlärningen. Pedagogerna uttrycker att de överlag har blivit mer uppmärksamma på språket och barnens språkinlärning i och med projektet. Det är mycket fokus på bra samtal, att bevara samtalet och ställa följdfrågor. Det hjälper också barnen att få bra samtal dem emellan, så att deras samtal inte bara består av fråga och svar.

 

— Det är viktigt att kunna sätta ord på saker och ting. Men det är inte något som kommer av sig självt, utan det lär man sig i samtalen. Vi upptäckte när vi såg oss själva på video att vi talade mycket i termer om ”ställ dem där”. Det gör man lätt i vardagsspråk, men nu försöker vi sätta ord på saker och använda konkreta begrepp i stället; ”sätt stövlarna på hyllan”. Talar vi så, så börjar barnen också göra det. Vi höjer kvalitén på vår förskolas verksamhet genom att medvetet arbeta med språket, avslutar Jenny Severinsson.

Mer information om projektet

Läs mer om forskningsprojektet ELSA – strukturerat språkstöd i förskolan på Göteborgs universitets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »