Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-13
Senast uppdaterad: 2015-11-13

Västerlandaskolans elever undervisas på Strömsskolan vt 2016

Utbildningsnämndens ordförande har torsdag den 12 november fattat ett delegationsbeslut. Beslutet innebär att Västerlandaskolans elever under våren 2016 får sin skolgång och fritidshemsverksamhet på Strömsskolan.

Bakgrunden till beslutet är en komplicerad bemanningssituation. Rektor har under hösten arbetat med rekrytering utifrån att två behöriga grundskollärare behövs till Västerlandaskolan. Detta behov är för att säkerställa grundbemanningen.

Situationen gäller hela F-3-skolan inklusive fritidshemmet.

I den nu föreliggande situationen kan rektor inte ta ansvar för utbildningen av eleverna på Västerlandaskolan, utifrån det uppdrag som Skollagen ålägger rektor.

Utifrån ovanstående erbjuds Västerlandaskolans elever utbildning på Strömsskolan. I den situation som då uppstår, finns oro hos vårdnadshavare kopplad till skolskjuts och social trygghet i nya miljöer. Detta är prioriterade områden att beakta för förvaltning och rektor.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »