Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-20
Senast uppdaterad: 2017-11-20

Vattenledningsarbeten i gatan, Lindvägen, Lödöse

Lilla Edets kommun förnyar vattenledning i del av Lindvägen, Lödöse. Arbetet påbörjas onsdag 22 november.

För att säkerställa en trygg och säker vattenleverens byts ledningen ut. Detta innebär att delar av Lindvägen kommer att grävas upp under arbetets gång. Arbetet beräknas pågå under perioden 22 november 2017 till 2 februari 2018. Arbetet utförs måndagar - fredagar mellan kl. 7-16. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Kommunen gräver helt enkelt upp för ny ledningssträcka i gatan och fyller igen vart efter. Det innebär att delar av gatan delvis eller helt måste stängas av under arbetet och som trafikant kommer du ibland att få välja alternativ väg. Gatan återställs sedan så snabbt det är möjligt.Läs mer om vattenledningsarbetet och andra vägarbeten i kommunen
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »