Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-27
Senast uppdaterad: 2015-10-27

Vatten- och avloppsledningar förnyas på delar av Lunnarbergsgatan

Nu inleds arbetet med att förnya vatten- och avloppsledningar på delar av Lunnarbergsgatan i Lilla Edet.  

Arbetet beräknas pågå under perioden 28 oktober - 4 december 2015 och innebär att delar av gatan grävs upp.
 
Framkomligheten på Lunnarbergsgatan och dess anslutningsvägar begränsas under en period och du som trafikant kan behöva välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken sätts upp.

Parkeringsmöjligheten längs med Lunnarbergsgatan kommer också att vara begränsad under byggtiden.
 
Dricksvattnet till de närliggande fastigheterna kommer tillfälligt att stängas av under arbetets gång. Mer ingående information om vattenavstängningarna lämnas löpande till de berörda fastighetsägarna.
 
Läs mer om arbetet på Lunnarbergsgatan och hitta kontaktuppgifterPDF

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »