Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-14
Senast uppdaterad: 2015-10-14

Vedeldning

Varje fastighetsägare som eldar med ved är skyldig att se till att eldningen inte stör omgivningen. Du som eldar med ved eller andra träbränslen använder ett förnyelsebart energislag. Förnyelsebara energislag är positiva ur klimatsynpunkt då de minskar påverkan på växthuseffekten.  Här kan du läsa mer om råd och tips kring vedeldning.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »