Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2012-12-20

Viktig information om avfallshanteringen 2013

Återvinningsstation
Lilla Edets kommun har antagit en ny renhållningstaxa som innebär vissa förändringar i avfallshanteringen som påverkar alla abonnenter på ett eller annat sätt, bland annat nya abonnemangsavgifter och hur inträdet till återvinningscentralen kommer att fungera framöver.
 

Taxan


En ny avfallstaxa kommer att träda ikraft. Huvudnyheterna i taxan är:
  • Inträdesavgiften till återvinningscentralen i Göta kommer att förändras (se rubrik nedan)
  • Glesare hämtintervall blir billigare och tätare hämtintervall blir dyrare
  • En del abonnemang försvinner (se tabell)
  • Billigare att dela på kärl
  • Avgift för att byta abonnemang

Här hittar du mer information om avfallstaxan.PDF

Inträdesavgiften till Göta återvinningscentral


Från och med 2013-01-01 försvinner avgiften vid varje besök och abonnenter får 6 fria besök på ÅVC per ÅVC-kort och per kalenderår, det 7:e besöket och besöken därutöver kommer att få en avgift på 200 kr inkl. moms per besök.

Bostadrättsinnehavare och hyresgäster som tidigare inte använt sig av ÅVC-kort kommer framöver att få göra det. Den som har abonnemanget, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, kommer att få ett kort för var tredje medlem/hyresgäst. 1-3 medlemmar/hyresgäster ger 1 kort, 4-6 medlemmar/hyresgäster ger 2 kort och så vidare. Dessa kort används sedan av medlemmarna/hyresgästerna. Hur utlåningen av kort och kostnadsfördelningen av besök som överstiger de fria besöken praktiskt går till hanteras av hyresvärden/bostadsrättsföreningen.
 

Renhållningsordning


Under utställningsperioden kan alla komma med synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av föreskrifter (regler för avfallshantering i Lilla Edets kommun) och avfallsplan (mål som Lilla Edets kommun vill uppnå inom avfallshanteringen). Här hittar du mer information om utställningen.
 

Abonnemangsbyte


I och med förändringar i taxan så kommer vissa abonnemang att utgå, de som idag har ett av dessa abonnemang kommer från och med 2013-01-01 att flyttas över till ett annat abonnemang. De abonnemang som berörs anges i listan nedan:
E132212 st 130 l kärlFlyttas till >Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka
E192212 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka
E194212 st bränn/rest 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka
E132313 st 130 l kärlFlyttas till >Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka
E192313 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka
S192313 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar
E192414 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka
S1321CContainer 130 l kärlFlyttas till >Villa, 130/140 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar
S1341CContainer bränn/rest 130 lFlyttas till >Villa, 130/140 l kärl, hämtning var fjärde vecka, sommar
S1341CD2Del container 130 l 2 fast.Flyttas till >Delat 130/140 l kärl, var fjärde vecka, sommar
S1921CContainer 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar
E13131D2Del enbart rest 130 l 2 fast.Flyttas till >Delat 130/140 l kärl, varannan vecka, sommar
E13131Enbart restavfall 130 l kärlFlyttas till >Delat 130/140 l kärl, varannan vecka, sommar
F1311Veckotömning 130 l kärlFlyttas till >Verksamhet, 190 l kärl, varje vecka
E19121Veckotömning 2 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka
E19131Veckotömning 3 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka
E6611Veckotömning 660 l kärlFlyttas till ->Verksamhet, 660 l kär, varje vecka
E66X1Tömning 2 ggr/v 660 l kärlFlyttas till >Verksamhet, 660 l kär, varje vecka
E13121Veckotömning 2 st 130 l kärlFlyttas till ->Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka
E3721370 l kärlFlyttas till >Verksamhet, 370 l kär, varje vecka
E3711Veckotömning 370 l kärlFlyttas till >Verksamhet, 370 l kär, varje vecka
E194212 st 190 l kärlFlyttas till >Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka
Har ni frågor på detta eller vill ha ett annat abonnemang än det som ni flyttas till, kontakta då kundtjänst 0771-888 888.

OBS! Det kommer att kosta att byta abonnemang framöver i och med den nya taxan, men de som har ett av de abonnemangen som upphör kommer kostnadsfritt att flyttas över till ett nytt abonnemang enligt listan. Abonnenter som flyttas enligt listan kan göra ett (1) kostnadsfritt abonnemangsbyte.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »