Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-05
Senast uppdaterad: 2018-11-05

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du bli god man eller förvaltare? Överförmyndarenheten söker ytterligare gode män och förvaltare i kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund.

Överförmyndarenheten anordnar en tvådagarsutbildning den 15 och 29 november kl. 18-20.30. Överförmyndarenheten kommer vid utbildningstillfällena att gå igenom vad det innebär att vara god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.

 

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har gemensam överförmyndarnämnd som är placerad i Stenungsund.

Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter:

Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Bevaka rätt: Företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

Sörja för person: Agera intressebevakare i personliga frågor. Se till att behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera blir tillgodosedda.

Anmälan senast 13 november

Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan med e-post till overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefon 0303-73 82 23 (måndag till torsdag mellan kl. 10 – 12). Anmäl ditt intresse senast 13 november.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund. Vi möts upp i receptionen på kommunhuset i Stenungsund, Strandvägen 15. Om du kommer hit med bil så finns det möjlighet att parkera på Stenungsundstorg.

Vi ser fram emot din anmälan!

Mer information om godmanskap och förvaltarskap hittar du på Stenungsunds kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »