Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-06-01
Senast uppdaterad: 2022-06-01

Vill du lära dig att slå med lie?

Mats "Lie-Mats" Rosengren håller i heldagskursen i att slå med lie.

Lördag 30 juli kl. 10-16 arrangerar Lilla Edets kommun i samarbete med Mats "Lie-Mats" Rosengren en heldagskurs i att slå med lie i Lödöse. Att delta kostar 300 kronor. Antalet platser är begränsat, anmäl dig senast 15 juli.

I syfte att stärka den biologiska mångfalden i tätorterna och på sikt minska driftskostnader arbetar Lilla Edets kommun med ett förändringsarbete rörande skötseln av de kommunala grönytorna. Inom ramen för detta arbete och för att sprida kunskap om traditionell skötsel av ängsmark arrangerar Lilla Edets kommun en kurs i att slå med lie, så kallat lieslåtter, för allmänheten.


Kursen leds av Mats "Lie-Mats" Rosengren som har 30 års erfarenhet av att arbeta med lien som verktyg.


Att delta i heldagskursen kostar 300 kronor per deltagare. Kursavgiften är subventionerad av Länsstyrelsen Västra Götaland och Lilla Edets kommun. Max tio deltagare, först till kvarn gäller. Anmäl dig senast 15 juli via webbformuläret på lillaedet.se/liekurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information om exakt plats för kursen meddelas till anmälda deltagare.


Projektet delfinansieras genom Lokala Naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen Västra Götaland.


Läs mer om Lilla Edets kommuns nytänkande kring skötsel av grönytor:

https://www.lillaedet.se/nyheter/nyhetsarkiv/nuskaparviangsmarker.16917.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://lillaedet.se/nyheter/nyhetsarkiv/nytankkringblommorochgrasklippning.17521.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »