Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-12-21
Senast uppdaterad: 2021-12-21

Vinnarna av kulturutmärkelserna utsedda

Kommunen delar årligen i utbildningsnämnden ut ett kulturstipendium, ett kulturpris, pris till Årets förebild och ett ungdomspris för att uppmärksamma stipendiaten och pristagarnas insatser inom sina områden. Nu är 2021 års pristagare utsedda!

Grattis till kulturpristagare Åke Karlsson, kulturstipendiat Suvi Tönkyrä Runsteen, ungdomspristagare Michell Aras och Årets förebild Richard Cander. Grattis också till ungdomspristagare Lödöse Faddrar, som i efterhand vinner 2020 års ungdomspris.

Årets kulturpristagare - Åke Karlsson

Motiveringen lyder:

Åke har visat stort engagemang och delar med sig kunskap om varven, sjöfarten och övrig industri speciellt i socknarna kring Lilla Edet, men även i övriga delar av Göta älvdalen. Åke är född i Tunge, uppväxt i Lödöse och har fortfarande mycket kontakt med trakten.


Åke har förmedlat sin kunskap till allmänheten genom att vara en duktig och entusiastisk föredragshållare samt att skriva och redigera följande böcker:

  • Thorskogs Mekaniska Verkstad och Skeppsvarv.
  • Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken.
  • Varvet i Lödöse. Skeppsbyggeri under 1800- och 1900-talen.

Årets kulturstipendiat - Suvi Tönkyrä Runsteen

Motiveringen lyder:

Suvi är violinist, fiollärare och dirigent och bosatt i Lilla Edet. Hon började sin dirigentbana när hon blev utvald till dirigentkursen som Kultur i väst organiserade för kvinnor i åldern 18 – 30 år. Under sin dirigentkurs har hon bland annat dirigerat professionella orkestrar som Göteborg Wind Orchestra, Blåssymfonikerna i Stockholm med flera. Hon har tagit masterexamen i symfoniskt orkesterspel. Suvi säger att hon älskar och brinner för sitt yrke som fiollärare och musiker och att hon känner magi genom att skapa musik med en stor orkester.


Suvi söker stipendiet för att studera orkesterdirigering vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. För att det ska vara möjligt behöver hon söka deltidstjänstledigt för studier från sin ordinarie tjänst som fiollärare vid Mölndals Kulturskola. Suvi tilldelas kulturstipendiet för att hon som kvinna vill utveckla sina kunskaper kring orkesterdirigering i ett annars så mansdominerat yrke.

Årets ungdomspristagare - Michell Aras

Motiveringen lyder:

Michell är en stor talang inom boxning. Han har haft stora framgångar i så väl i regionala turneringar som på SM och VM. Trots motgång ger Michell inte upp. Michell är en förebild för andra ungdomar i Lilla Edets kommun och han hjälper gärna nya barn och ungdomar som vill träna boxning. Han startade sin boxningskarriär i BK Fighter, men tillhör numera Vänersborgs Boxningsklubb.


Michell får ungdomspriset för hans ambition att utvecklas som idrottsman bland annat genom att ha som mål att söka till idrottsgymnasium med boxning som inriktning.

Årets förebild - Richard Cander

Motiveringen lyder:

Richard är ett föredöme inom kommunen! Richard har i många år varit aktiv inom föreningslivet i kommunen och är idag företagsverksam inom kommunen. Han skapar arbetstillfällen, visar tydligt på stort engagemang inom många olika områden och verkar för att göra kommunen till en bättre plats. Richard är ett föredöme och en stor inspiratör!

Ungdomspristagare 2020 - Lödöse Faddrar

Motiveringen lyder:

Lödöse faddrar har ett stort engagemang i Lödöse. Lödöse faddrar är ett härligt gäng på 20 ungdomar som främst håller till i kyrkan, men som finns till för att främja hela Lödöse.


Lödöse faddrar har många olika järn i elden från att till exempelvis arrangera lucia på Solängs demensboende till att plocka skräp vid vägkanterna, allt för att göra Lödöse till en bättre plats för alla!

Prisutdelning i januari

Priserna delas ut under Kulturlördagen 29 januari i Kulturhuset Eden.


Läs mer om utmärkelserna. Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »