Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-12-15
Senast uppdaterad: 2021-12-15

Vi söker fler trygghetsvandrare!

Kollage över vyer från Lilla Edets kommun.

När fler är ute och rör på sig i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan människor, så väl ung som gammal. Lilla Edets kommun välkomnar civilsamhällets engagemang för att skapa ökad trygghet i vår kommun!

Vi håller på att stärka upp vår organisation för trygghetsvandring och söker fler som vill trygghetsvandra i våra tätorter. Som trygghetsvandrare är du med och trygghetsvandrar minst två gånger per halvår och deltar mer i mån av tid.

Utbildning för trygghetsvandrare

Vi utbildar trygghetsvandrare i samarbete med Polisen och Räddningstjänsten. Polisen berättar om syftet med trygghetsvandringar och går igenom rollen som trygghetsvandrare. Räddningstjänsten håller en utbildning i Hjärt- och lungräddning, HLR, och i grundläggande brandkunskap. Utbildningen ger en god kunskapsbas att utgå från och är frivillig för trygghetsvandrare att delta i. När vi får in tillräckligt många intresseanmälningar ger vi en ny utbildning.

Var med och gör skillnad!

Är du nyfiken på att trygghetsvandra du också? Gör din intresseanmälan här.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »