Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-12-03
Senast uppdaterad: 2019-12-03

Vuxenutbildningen i Lilla Edet stänger i årsskiftet

Från och med januari 2020 stängs möjligheten att läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå på plats på Lärcentrum i Lilla Edet. Detta på grund av nödvändiga nedskärningar till följd av Arbetsmarknadsavdelningens minskade resurser inför 2020, vilket delvis kan härledas till minskade statsbidrag.

Med anledning av Arbetsmarknadsavdelningens minskade resurser inför 2020 har individnämnden beslutat att komvux verksamhet i Lilla Edet stängs ner i årsskiftet 2019/2020.


– Med det tagna beslutet ser vi att fler kan ta del av ett större utbud av kurser med mer flexibla studiemöjligheter när vi går in i nya samarbeten. Det är så klart tråkigt att lägga ner en väl fungerande och uppskattad verksamhet som vuxenutbildningen i egen regi i Lilla Edet. Det ekonomiska läget i kommunen gör att vi behöver göra tuffa prioriteringar, säger Zara Blidevik (M), ordförande i individnämnden.

Hur kan jag studera nu?

Vill du studera i traditionell skolmiljö kan du ansöka till Ale, Kungälv, Stenungsund och Göteborg samt Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan/Vänersborg).


– Innan du ansöker är det viktigt att du kontaktar mig för ytterligare information och studieplanering, säger Mari Lundberg, studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Lilla Edets kommun.


Kungälvs kursutbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stenungsunds kursutbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ales kursutbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgs kursutbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Kunskapsförbundet Väst och deras kursutbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbaserade distanskurser

– Lilla Edets kommun erbjuder fortsatt möjlighet att läsa teoretiska gymnasiekurser på distans. Dessa kan påbörjas året runt och du kan studera i den takt som passar dig, säger Peter Bäcklund, rektor på vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun.


Dessa webbaserade distansutbildningar genomförs av utbildningsföretaget Hermodslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på uppdrag av vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun. Även när du är intresserad av att studera på distans tar du först kontakt med studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Mari Lundberg för mer information och skapande av studieplan.


Läs om de olika distansutbildningarna på Hermods webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesutbildning genom GRvux

Ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner inom Göteborgsregionen (GR) gör det även möjligt för dig att söka till utbildningar inom GRvux.


GRvux erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Utbildningarna tas fram tillsammans med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis säkerställs att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas.


För mer information och ansökan se www.grvux.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läser du svenska för invandrare (sfi) i Lilla Edets kommun har du möjlighet att söka till GRvux med språkstöd.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »