Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet lyder direkt under kommunstyrelsen och är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utskottet består av politiker från båda parter. Visionen för det lokala folkhälsoarbetet är en god hälsa på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun. Folkhälsoutskottet vill skapa förutsättningar för en bättre hälsa för kommuninvånarna.

Utskottets uppdrag

Utskottet ska leda och samordna utvecklingen av det befolkningsinriktade arbetet samt se till att rätt befolkningsfrågor tas upp. Utskottet ska även se till att folkhälsoperspektivet finns med i såväl planering som i beslutsprocesser inom samtliga nämnders ansvarsområde. Under utskottet finns styrgruppen för folkhälsa och tvärsektoriella arbetsgrupper. Folkhälsoutskottets består av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Julia Färjhage (C) Kommunstyrelsen
Annette Fransson (S) Kommunstyrelsen
Zara Blidevik (M) Kommunstyrelsen
Frej Dristig (SD) Kommunstyrelsen
Peter Spjuth (V) Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Väster

Jonas Mårdbrink (M) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Madeleine Librén (S) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?