Integration

Enligt svensk lag är kommunen ansvarig för etableringen av ett givet antal nyanlända. Länsstyrelsen beslutar hur många nyanlända varje kommun ska ta emot och antalet varierar från år till år. Under 2023 ska Lilla Edets kommun ta emot fyra personer. Integrationsarbetet finansieras med statliga medel, inklusive specifika projektmedel från Länsstyrelsen.

Lilla Edets kommun har olika aktiviteter och insatser som bidrar till en positiv etablering:

  • mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått kommunplacering
  • samhällsorientering, introduktionskurs om svenska samhället, för de som har fått kommunplacering
  • socialpedagogiska insatser för barn, ungdomar och föräldrar
  • integrationsprojekt i samarbete med externa aktörer som studieförbund, föreningar, företag och volontärer.

Flyktingar från Ukraina

Under 2022 har kriget i Ukraina åstadkommit en ny flyktingvåg till Europa. Sverige har, precis som alla länder i Europa, kommit överens om att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet. I Lilla Edet bor cirka 100 ukrainare. I Lilla Edets kommun finns boendeplats för 24 anvisade kommunplacerade flyktingar. Övriga ukrainare har hittat eget boende i kommunen.

De har rätt att stanna i Sverige för att få skydd och arbeta fram till 2024-03-04. Integrationscentrum anordnar och förmedlar information om generella frågor om hur det fungerar i Sverige och vart en kan vända sig för stöd och hjälp. Vi har aktiviteter och svenskakurser i samarbete med studieförbund som ukrainare kan delta i och ofta kan vi hjälpa till med att hitta arbete. Flyktingar från Ukraina har inte rätt att delta i SFI-undervisning utan lär sig svenska på egen hand eller på de kurser studieförbunden kan erbjuda. Barnen har rätt att gå i svensk skola och förskola.

Integrationscentrum driver ett särskilt projekt riktat till flyktingar och asylsökande som kan berättiga till rese-ersättning. Välkommen till oss under våra öppettider eller boka en tid för besök så berättar vi mer.

Svenska kyrkan i Lödöse har regelbundet aktiviteter för ukrainare och de har ett nätverk av volontärer som bistår i olika frågor. Vill du stötta ukrainare i deras situation så ta kontakt med diakon Jane Lindberg: jane.lindberg@svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?