Lilla Edets kommun - startsida

Akut hjälp

Av kommunen får du akut stöd när du eller någon annan behöver akut hjälp på grund av en allvarlig situation. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

SOS Alarm 112 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Telefonlinjen är öppen dygnet runt. Telefon: 112

Vårdguiden 1177 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring Vårdguiden 1177. Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ring alltid 112. Telefon: 1177

Information vid olyckor och kriser 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. Telefon: 113 13

Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänstens och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym.
Telefon: 0520-659600, kvällar, nätter och helger ringer du 031-365 87 00

Barnens hjälptelefon (BRIS) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
BRIS barntelefon: 116 111
BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50 (om barn)

Brottsofferjouren (nationella telefoncentralen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren (Trollhättan/Lilla Edet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0520-805 14, 072-907 08 21

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året om.
När det är akut: 112
I mindre akuta fall: 010-456 67 00

Jourhavande människalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som driver en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om.
Telefon: 08-702 16 80

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Nationella hjälplinjen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med oss kan vi hjälpa dig att sortera tankar och känslor.
Telefon: 020-22 00 60

POSOM - krisgrupp, kristeam, krishantering

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om omfattande olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens POSOM-grupp för att stötta de drabbade och deras anhöriga.

Psykiatrisk akutmottagning 1177 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon: 1177

Röda Korset - Jourhavande kompis som chatt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande kompis finns för att du som känner att du behöver någon att prata med ska kunna göra just det. Jourhavande kompis tar emot chatt-samtal från barn och unga upp til 25 år.

Röda Korsets telefonjour

Behöver du någon att prata med för att du känner dig ledsen, orolig eller upplever att du tappat fotfästet i livet då kan du ringa Röda Korsets telefonjour. Telefonjouren är öppen mellan söndag-torsdag kl 15.00 - 21.00.
Telefon: 0771-900 800

Självmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Självmordslinjen via telefon 90101, chatt eller mejl (mejlsvar@mind.se). De har öppet kl. 6-24 varje dag.

Socialjourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun har ett avtal med Göteborgs socialjour. Det innebär att om man behöver hjälp av sociala myndigheter utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) kan man vända sig till Göteborgs socialjour .
Telefon: 031-365 87 00.

Socialtjänsten, Lilla Edets kommun

Telefon: 0520-65 95 00, endast under kontorstid.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   

Senast uppdaterad: 2020-03-03
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »