Lilla Edets kommun - startsida

Kristeam, krishantering

- POSOM

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om omfattande olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens POSOM-grupp för att stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Organisationen består av representanter från kommunens socialförvaltning och bildningsförvaltning, räddningstjänsten, Svenska kyrkan och primärvården.

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommununens krisledningsgrupp, räddningstjänsten, eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen. 

Senast uppdaterad: 2020-03-03
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »