Lilla Edets kommun - startsida

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdare är en person inom familj, släkt eller vänkrets som ger omsorg, vård eller stöd till en närstående person som inte klarar sig själv på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Om du är anhörigvårdare kan ett Anhörigvårdarkort vara en säkerhet både för dig och den du hjälper om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall. Anhörigvårdarkortet, som är gratis, är i visitkortsformat och ska förvaras intill legitimationen i plånboken.

Anhörigvårdarkortet är framtaget av Fyrbodals nätverk för anhörigstöd.

Anhörigvårdarkortet innehåller följande information:

  • Namn på dig som anhörigvårdare.
  • Namn på den person som är beroende av din hjälp.
  • Namn på personer som ska kontaktas om du som är anhörigvårdare drabbas av svårare sjukdom eller olycka. Kontaktpersonerna ska vara informerade om vad de ska göra när de blir kontaktade.
  • Information om att kontakta polis om kontaktpersonerna inte kan nås.

Glöm inte att hålla uppgifterna aktuella på Anhörigvårdarkortet eller att ta bort kortet ur plånboken om hemförhållandena förändras.

Vill du ha ett anhörigvårdarkort?


Anhörigvårdarkortet kan fås gratis genom kontakt med kommunens anhörigstöd, du hittar kontaktuppgifterna i högerspalten.
Senast uppdaterad: 2016-05-09
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »