Lilla Edets kommun - startsida

Demensteam

I Lilla Edets kommun finns det ett demensteam som ger stöd och vägledning till den som drabbas av demens och för dig som är anhörig.

Teamet svarar också på frågor kring demens och demenssymptom.

Demensteamet arbetar för att:

  • Utveckla arbetsmetoder för stöd och omvårdnad som ska ge personer med demenssjukdom möjlighet att bo kvar i sin bostad.
  • Skapa trygghet för personer med demenssjukdom genom kontinuitet och genom att bygga upp goda relationer.
  • Ge ökad trygghet till anhöriga genom olika stödinsatser.
  • Ge ökad kunskap om demenssjukdomar genom att utbilda och handleda anhöriga och personal.
  • Samverka med patientansvarig läkare på vårdcentralen i utredningsarbetet vid en misstänkt demenssjukdom.

Kostnad


Demensteamets insatser är kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.
 
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »