Lilla Edets kommun - startsida

Vilket stöd kan man få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd.     

Hos kommunens biståndsenhet kan du ansöka om:


 • Hemtjänst
 • Äldreboende, demensboende, serviceboende
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller regelbunden
 • Dagverksamhet
 • Matservice
 • Färdtjänst
 • Riksfärdtjänst
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Boende för personer med psykisk ohälsa
 • Korttidsvistelse
 • Avlastning i hemmet enligt SoL, upp till tio timmar/månad, är kostnadsfritt.


Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Servicetjänst för pensionärer

Arbetsmarknadsenheten erbjuder dig som är pensionär en servicetjänst där du kan få hjälp med både inom- och utomhusarbeten.

Senast uppdaterad: 2021-01-18
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »