Lilla Edets kommun - startsida

Äldreboende

Särskilt boende är en boendeform för dig som har stora behov av service, vård och omsorg.

I särskilt boende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Som hyresgäst står du själv för hyreskontrakt som skrivs med kommunen. Du betalar en avgift för kost, omvårdnad och hyra. Du möblerar din lägenhet själv, förutom säng och madrass som finns på boendet.

Kost och måltider

Frukost tillagas på enheterna, lunch och middag tillagas i centralköket. Festmåltider ordnas utifrån årstider och tradition. Vi bjuder ofta på hembakat till kaffet.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt alla dagar. Läkare kommer varje vecka. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå vid behov.

Samverkan med boende och anhöriga

Vi tror på en öppen dialog mellan personal, boende och närstående. Vi tar gärna emot tankar och idéer runt vården och omsorgen. Anhörigträffar anordnas regelbundet.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson och ni tillsammans med närstående erbjuds ett välkomstsamtal vid inflyttning samt kontinuerliga uppföljningssamtal. Tillsammans med kontaktperson upprättas en genomförandeplan där hänsyn tas till dina intressen och behov.

Utvecklingsarbete

Vi strävar efter att utveckla verksamheten och arbetar ständigt med att öka kvalitén, för att skapa den bästa miljön för våra boende.

Ansökan

Efter en individuell utredning och beslut kan du få ett erbjudande om särskilt boende. Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 2021-10-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »