Lilla Edets kommun - startsida

Stöd- och omvårdnadsboende

IFO

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses med insatser i det egna hemmet, kan efter ansökan få särskilt boende.

Ansökan

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Detta sker genom utredning av psykiatrisjuksköterskan på individ- och familjeomsorg.

Taxor och avgifter

I dokumentet nedan hittar du taxor och avgifter som gäller för stöd- och omvårdnadsboende IFO.
Taxor och avgifter för stöd- och omvårdnadsboende 2019.PDF
Senast uppdaterad: 2019-05-24
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »