Lilla Edets kommun - startsida

Begravning

Om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att kunna betala begravningskostnader kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen på Individ- och familjeomsorgen.

Tillgångarna i dödsboet som till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att täcka begravningskostnaderna. Dödsboets rätt till bistånd bedöms i de flesta fall enbart utifrån dödsboets tillgångar.

Bidrag

För att kunna få bidrag till begravningskostnader är det viktig att vänta med att betala alla räkningar, innan dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Alla kontanter och konton ska frysas i samband med dödsfall. Meddela eventuella fordringsägare att betalningen kan bli fördröjd på grund av dödsfall. Om den avlidne har bankkonton skall banken meddelas så att eventuella autogirouppdrag stoppas.

Bidrag utgår till begravning och gravsten med ett belopp motsvarande max 50 % av basbeloppet för 2022 motsvarar detta 24 150 kr.

Bistånd till begravningskostnader beviljas inte:
  • om efterlevande make har enskild egendom som väl räcker till begravningskostnaderna
  • när den avlidne givit bort tillgångar till dödsbodelägare eller låtit dem köpa egendom förmånligt strax före dödsfallet.
Senast uppdaterad: 2022-02-07
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »