Lilla Edets kommun - startsida

Begravningsombud

Svenska Kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla personer i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Utsedda av Länsstyrelsen


De som inte tillhör Svenska Kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser Länsstyrelsen begravningsombud på förslag från kommunen, som ska företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Två begravningsombud i kommunen


I Lilla Edets kommun finns det två begravningsombud. Har du frågor som berör begravningsverksamheten kan du ta kontakt med ombuden beroende på vilket pastorat det gäller.

Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2020-01-31
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »