Lilla Edets kommun - startsida

God man, förvaltare, förmyndare

Behöver du eller en anhörig stöd i vardagen eller hjälp att sköta ekonomin? Då kan du få hjälp av  god man, förvaltare eller förmyndare.

Gemensam handläggning av överförmyndarfrågor 

Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har tecknat ett avtal om gemensam handläggning av överförmyndarfrågor.

Handläggarna har sin arbetsplats i kommunhuset i Stenungsund. Det är hit du ska vända dig om du har frågor gällande förmyndare, god man, eller förvaltare.

Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid. 

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Stenungsunds kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnd

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommun. Nämnden har sina sammanträden i Stenungsund.
Senast uppdaterad: 2020-12-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »