Lilla Edets kommun - startsida

Elever med särskilda behov

Skolan ska anpassas till varje elev och barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.

Undervisningen organiseras på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång. Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass.

Läs mer om det under särskilda behov.

Familjestödsverksamheter

Det finns också stöd- och förändringsverksamheter för familjer. I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan ibland behöva stöd i sin roll som förälder.

Det finns stöd, råd och utbildning att få genom Lilla Edets kommun.
Senast uppdaterad: 2018-07-23
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »