Lilla Edets kommun - startsida

Föräldraskap

Genom att fastställa föräldraskap säkras barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv.

Är mamman gift blir hennes partner automatiskt förälder till barnet. När mamman är ogift måste föräldraskapet fastställas. Det kan ske genom att båda föräldrarna kommer till kommunhuset för att skriftligen bekräfta föräldraskapet. Kommunen meddelar sedan Skatteverket, så att de får rätt uppgifter i folkbokföringen.

Från och med 1 januari 2022 öppnas också möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Läs mer om hur det går till och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på: www.mfof.se/digital Länk till annan webbplats.


Först i och med bekräftelsen av föräldraskapet får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Den andra föräldern kan inte söka ersättning från Försäkringskassan för föräldrapenning eller vid vård av barn om den inte är juridisk förälder.

Samtidigt som ni bekräftar föräldraskapet kan ni anmäla om ni önskar gemensam vårdnad om barnet.

Jag vill bli kontaktad och fastställa föräldraskap

Senast uppdaterad: 2022-05-25
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »