Lilla Edets kommun - startsida

Vårdnad, boende, umgänge

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta. Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare.

Vi kan svara på frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstol för att man inte kommer överens om barn/barnen.

Hjälp och stöd kring vårdnad, boende och umgänge

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Samtalen är till för att hjälpa er komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan er som föräldrar. När ni är överens om hur ni vill göra kan ni skriva ett avtal. Vi har tystnadsplikt angående det som framkommer under samarbetssamtalen.

Klicka här för mer information och för ansökan om samarbetssamtal.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Barnet kan bo växelvis eller permanent hos den ena föräldern. Enligt Föräldrabalken har föräldern med enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern.
 
Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Här har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.
Senast uppdaterad: 2020-02-03
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »