Lilla Edets kommun - startsida
Hand håller i hjärtfigur

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa en god hälsa på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun.

God hälsa skapas när vi känner oss delaktiga, kan påverka, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån vår omgivning. Då växer och utvecklas både vi och samhället.

Folkhälsoarbetet handlar om att knyta samman samhällsplanering med familj, fritid och arbetsliv. Att ge varje medborgare förutsättningar för att kunna leva ett hälsosamt liv. Det sker bland annat genom att skapa positiva och trygga miljöer, genom att sprida kunskap om hälsa och stötta ideella organisationer.

Folkhälsomålen är:

  • Jämlika och jämställda levnadsvillkor.
  • Främja trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga.
  • Åldrande med livskvalitet.
  • Skapa psykisk hälsa.
  • Minska tobak, alkohol, narkotika, dopning och andra droger.
  • Ge förutsättningar för god kost och fysisk aktivitet.
Senast uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »