Lilla Edets kommun - startsida

Drogförebyggande arbete

Kommunens målsättning med det drogförebyggande arbetet är att förhindra bruk och missbruk av tobak, alkohol och narkotiska preparat med fokus på barn och ungdomar i Lilla Edets kommun.

En handlingsplan för drogförebyggande arbete är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad: 2020-12-11
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »