Lilla Edets kommun - startsida

Drogförebyggande arbete

Kommunens målsättning med det drogförebyggande arbetet är att förhindra bruk och missbruk av tobak, alkohol och narkotiska preparat bland barn och ungdomar i Lilla Edets kommun.

Med det motverkas ohälsa, konflikter och utslagning bland barn och ungdomar som är en följd av missbruk.

Handlingsplan


För att kunna samordna insatserna i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak har en handlingsplan med mål och delmål arbetats fram, kallat drogpolitiskt handlingsprogram. Tyngdpunkten i programmet ligger på främjande och förebyggande insatser, riktat till barn, ungdomar och vuxna i Lilla Edets kommun.

Mål och delmål


I kommunens drogförebyggande arbete finns tre övergripande mål med tillhörande delmål.

Mål: Barn och ungdomar ska inte använda alkohol, narkotika eller tobak under sin uppväxt.

Delmål:

 • Barn och ungdomars tobaks- och alkoholdebut ska skjutas upp
 • Minska användningen av alkohol, narkotika och tobak bland barn och ungdomar i Lilla Edets kommun
 • Elever i Lilla Edets kommun ska stärkas i sina attityder mot alkohol, narkotika och tobak Stärka föräldrar i föräldraroll och förhållningssätt
 • Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull fritid med strukturerad verksamhet
 • Stärka barn och ungdomars upplevda trygghetskänsla
 • Ingen under 18 år ska kunna handla tobak, folköl eller alkohol i butik eller på krog
 • Barn och unga vuxna i riskzon skall tidigt uppmärksammas
 
Mål: Minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar  

Delmål:

 • Sociala, psykologiska och fysiska skador som är tobaks- alkohol- eller narkotikarelaterade ska minskas
 • Berusningsdrickandet ska minska
 • Kommuninnevånarna ska informeras om kommunens drogförebyggande arbete

Mål: Lilla Edets kommun ska vara fritt från narkotika

Delmål:

 • Färre personer ska pröva narkotika. Tidigt uppmärksamma de som har narkotikarelaterade problem.
 • Färre personer ska pröva dopning. Tidigt uppmärksamma de som har dopningrelaterade problem.
 • Uppnå en bred politisk förankring för det förebyggande arbetet och insatser för missbrukare
 • Uppnå en bred samverkan i det trygghetsskapande och drogförebyggande arbetet i kommunen.
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »