Lilla Edets kommun - startsida

Folkhälsoforum

Kunskap om befolkningens hälsa finns på många platser i samhället. Inom kommunens olika förvaltningar, inom hälso- och sjukvården, hos arbetsförmedling, försäkringskassa, polis och hos olika frivilligorganisationer.

För att skapa en ökad delaktighet och förståelse kring folkhälsofrågorna och dess utveckling har ett samarbete över sektorsgränserna införts. Detta samarbete kallas Folkhälsoforum.

Gemensam bild av folkhälsofrågor

Folkhälsoforum genomförs två gånger om året och ger deltagarna möjlighet att skapa en gemensam bild av folkhälsofrågor i Lilla Edets kommun. Syftet är att hitta gemensamma behov och problemområden för att med gemensamma krafter få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Dagarna arrangeras i samverkan med kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården, föreningar, studieförbund, organisationer med flera.
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »