Lilla Edets kommun - startsida

Pride i Lilla Edet

Lilla Edets kommun ska vara en öppen och inkluderade kommun för alla. Här har du rätt att vara precis den du är. Oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

Lilla Edets kommuns inställning till HBTQAI+

Lilla Edets kommun strävar efter ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter - oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Som kommun ska vi därför arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. 

Lilla Edets kommun som arbetsgivare

Lilla Edets kommun är en av kommunens största arbetsgivare och som sådan är det viktigt att ta ansvar och visa var kommunen står i frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald. Lilla Edets kommun är i sitt likabehandlingsarbete samt personalpolitiska program tydliga med kommunens ståndpunkt kring detta. I Lilla Edets kommun respekterar vi varandras olikheter.  

Lilla Edets kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om HBTQAI+ personers situation för att garantera likvärdig service till alla. Alla kommunens medarbetare ska ha kompetens i HBTQAI-frågor och aktiva utbildningssatsningar görs för att höja kompetensen. Målet är att skapa en inkluderande arbetsmiljö och ge en likvärdig service till alla invånare.

Vad HBTQAI+ betyder      

HBTQAI+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter, asexuella och intersexuella identiteter.

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem vi blir kära i eller attraherade av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och är ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsnormer. A:et står för asexuell och I:et för intersexuell. Plustecknet vidgar begreppet ytterligare.

Läs mer om HBTQAI+.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »