Lilla Edets kommun - startsida

Våld i nära relationer

Genom en bred samverkan och ökad information vill Lilla Edets kommun förebygga våld i nära relationer och samtidigt ge stöd till de drabbade familjerna.

Ett effektivt och kraftfullt agerande genom samordnade insatser innebär att personer som utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd.I Lilla Edets kommun finns en FRIDSAM-grupp med representanter från Lilla Edets kommun, polisen, primärvården, kriscentrum för kvinnor, kyrkan och frivården.

Kommunen håller på att arbeta fram en ny plan för att förebygga våld i nära relationer. Den presenteras under hösten 2020.

Utsatt för våld i nära relationer? Läs mer och hitta kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 2020-06-22
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »