Lilla Edets kommun - startsida

Våld i nära relationer

Genom en bred samverkan och ökad information vill Lilla Edets kommun förebygga våld i nära relationer och samtidigt ge stöd till de drabbade familjerna.

Ett effektivt och kraftfullt agerande genom samordnade insatser innebär att personer som utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd.I Lilla Edets kommun finns en FRIDSAM-grupp med representanter från Lilla Edets kommun, polisen, primärvården, kriscentrum för kvinnor, kyrkan och frivården.

Gemensam handlingsplan

Inom området våld i nära relationer finns den gemensamma handlingsplanen över myndighetsgränserna, polis, socialtjänst, sjukvård, barn- och ungdomspsykiatrin, brottsofferjour som aktiva parter liksom den folder som visar på nätverket och kedjan i arbetet.

Utsatt för våld i nära relationer? Läs mer och hitta kontaktuppgifter.
 
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »