Lilla Edets kommun - startsida

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Beroende på vilket individuellt stöd som du behöver finns olika former av boenden. Boendeformerna är gruppbostad, serviceboende eller särskilt anpassad bostad.

Servicebostad avser ett boende som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad.

Gruppbostad avser bostäder med gemensamhetsutrymmen där stöd och service ges alla tider på dygnet.

Särskilt anpassad bostad är för dig som med en viss grundanpassning av bostaden klarar av att bo i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning.

Mer information om grupp- och serviceboenden i Lilla Edets kommun.
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »