Lilla Edets kommun - startsida

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Beroende på vilket individuellt stöd som du behöver finns olika former av boenden. Boendeformerna är gruppbostad, serviceboende eller särskilt anpassad bostad.

Servicebostad avser ett boende som ger tillgång till gemensam service i form avmåltider, personlig service eller omvårdnad.

Gruppbostad avses bostäder med gemensamhetsutrymmen där stöd och service ges alla tider på dygnet.

Särskilt anpassad bostad är för dig som med en viss grundanpassning av bostaden klarar av att bo i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning.

Mer information om grupp- och serviceboenden i Lilla Edets kommun.
Senast uppdaterad: 2018-07-20
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »