Lilla Edets kommun - startsida

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att en person med funktionsnedsättning får med sig en person utanför hemmet som kan stödja. Ledsagarservice är en del i att underlätta för dig att ha kontakt med andra och delta i samhällslivet. Servicen ska vara individuellt utformad.

Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, konserter, gå på stan och liknande. Hjälpen beviljas ett antal timmar varje månad. Omvårdnad ingår inte i ledsagarservice.

Vem har rätt till ledsagare?

Personer som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice.

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att den måste ansökas genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Om du får ledsagarservice.

En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare enligt LSS kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, resor med mera.
Senast uppdaterad: 2018-07-20
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »