Lilla Edets kommun - startsida

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett antal personer  — så kallade personliga assistenter. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis kommunen eller privat företag. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när och hur stödet ska ges.

Den personliga assistansen ska vara utformad så den stärker möjligheten att leva ett självständigt och oberoende liv.

Ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare. Om du har en så omfattande funktionsnedsättning så att du beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning enligt Lagen om assistansersättning (LASS) från Försäkringskassan. Personlig assistans måste beviljas före 65-årsdagen.

Personlig assistans genom kommunen

En träff ordnas där du får information om vad det innebär att få  personlig assistans genom kommunen. Vi går igenom ditt stödbehov, schema, om det finns anhöriga som ska anställas med mera. Vi skriver sedan tillsammans ett avtal. Kommunen ansvarar sedan för rekrytering, anställning, schemaläggning, vikarier, omkostnadsersättning, arbetsledning, löneutbetalning och administration.
Senast uppdaterad: 2018-07-20
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »