Lilla Edets kommun - startsida

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla människor, oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar de har, ska bli fullt delaktiga.

Det finns många hinder i vår offentliga miljö som gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att vara aktiva och delaktiga kommuninvånare.

Förbättra tillgängligheten

För att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning arbetar Lilla Edets kommun enligt Boverkets bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som besöker en allmän plats och upptäcker ett enkelt avhjälpt hinder kan göra en anmälan till Lilla Edets kommuns medborgarservice, Järnvägsgatan 12, 0520-65 95 20.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort ett enkelt avhjälpt hinder. Boverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats kan du läsa mer om tillgänglighet .

Tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar

Nu finns det en mobilapp och webbtjänst vid namn Wheelmap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visar på en karta var rullstolar kan ta sig fram i olika städer. Det går att söka efter butiker, restauranger, banker, krogar eller kollektivtrafik för att se om de är framkomliga för rullstol eller inte. Användare av kartan (privatpersoner, skolor, föreningar och företag) kan tillsammans samla information om platser/lokaler som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade och barnvagnar. Informationen kan sedan användas av kommuninvånare och besökare med enkla hjälpmedel (mobiltelefon).

Kommunen tar inget ansvar för innehållet i tjänsten.
Senast uppdaterad: 2019-09-24
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »