Lilla Edets kommun - startsida

Hemtjänst

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet när du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga problem.

Hjälpen är alltid individuell och behovsprövad. En arbetsplan upprättas gemensamt med dig och hemtjänstpersonalen.

Vad kan du få hjälp med?

Av hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser som exempelvis städning, matinköp och tvätt, hjälp med den personliga hygienen, av- och påklädning, social samvaro, tillsyn, ledsagning och promenader.

Hur ansöker du?

Ansökan gör du hos kommunens biståndsenhet. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Vad kostar hemtjänst?

Avgift för hemtjänst räknas ut efter vilka hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Service till dig som är pensionär

Lilla Edets kommun erbjuder service för dig som är pensionär och folkbokförd i
Lilla Edet. Du kan få hjälp med inomhus- och utomhustjänster.
Mer information om tjänsten finner du på AMA servicetjänst.
Senast uppdaterad: 2020-03-19
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »