Lilla Edets kommun - startsida

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner.

Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer och länkar dit du som upplever att du behöver akut hjälp kan vända dig

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i kommunen kan vända dig för att få stöd och hjälp

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare på de olika länkarna nedan för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Alkohol, droger och tobak
Brister i föräldraskap
Depression
Dödsfall och sorg
Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Mobbing och kränkande behandling
Oro och ångest
Problem i skolan
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Självmordstankar
Självskadebeteende/att göra sig själv illa
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Svårt att sova
Våld och övergrepp
Ätstörningar

Det kan finnas fler anledningar till att man mår dåligt. Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även ringa telefonnummer 1177 och få rådgivning.
Senast uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »