Lilla Edets kommun - startsida

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Dels kan man ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Då har man som regel större problem med att skriva än att läsa. Dels kan man också ha svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man hoppar över prickar över bokstäver eller stor bokstav i början av meningar när man skriver.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt.

Det finns hjälp att få


Får man hjälp att träna på att läsa och skriva kan problemen av dyslexin minska. En dator med rättstavningsprogram kan vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

Om du tror att du har dyslexi ska du prata med dina föräldrar, din mentor eller någon av dina lärare på skolan. Nedan finns länkar där du kan läsa mer om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hur du kan få hjälp.

Källa: www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt www.dyslexiforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?


Mer information finns att läsa på nedanstående webbplatser.
1177 om dyslexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska dyslexiföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dyslexiförbundet FMLS Länk till annan webbplats.

Verksamheter för stöd och hjälp


Behöver du stöd eller hjälp kan du vända dig till nedastående verksamheter:

Stöd i skolan
Särskilda behov

Elevhälsa, hälsovård

Mobbning, trygghet och säkerhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomspsykiatri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »