Lilla Edets kommun - startsida

Ta emot en språkpraktikant

Lilla Edets kommun söker arbetsgivare som kan ta emot språkpraktikanter från Lärcentrum. Genom att ta emot en språkpraktikant är du med och introducerar en nyanländ person till arbetslivet. Samtidigt bidrar du till integration i samhället.
När du och din arbetsplats tar emot en språkpraktikant ger det möjlighet till:
  • Byta erfarenheter från olika kulturer
  • Utveckla nya kunskaper
  • Ge språkpraktikanten en inblick i arbetslivet i Sverige

Genom samarbetet får språkpraktikanten en kontakt i arbetslivet. Det ger även kunskap i vilka yrkesområden som är i behov av personal och vilka utbildningar som krävs. I längden ger det kompetent personal till arbetsplatser.

Vad innebär det?


En språkpraktikant är en person som vill kombinera studier i svenska med praktik på en arbetsplats. Det ger möjlighet att lära sig svenska i verkligheten.

Det är en ideell insats att ta emot en språkpraktikant och praktikanten får inte ersätta ordinarie personal. Praktikanten är på arbetsplatsen 1-2 dagar i veckan.

Försäkring för praktikanten är via Lärcentrum.

Hur går det till?


Om du och din arbetsplats kommer överens om att ta emot en språkpraktikant tas en kontakt med sfi-samordnare Micael Blomberg.

Då går ni tillsammans igenom:

  • Praktikperiod, antal praktikdagar, arbetstider och närvarorapportering
  • Överenskommelse om hur språkpraktikanten kan delta i det dagliga arbetet
  • Uppföljning
Senast uppdaterad: 2016-11-14
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »