Lilla Edets kommun - startsida

Det här gör kommunen för dig som är nyanländ

Här kan du hitta olika vägar till kunskap och aktiviteter som hjälper dig att starta upp ditt liv i Lilla Edets kommun.

Mottagning och etablering

När du fått uppehållstillstånd påbörjas en etableringsprocess i den kommun du anvisats till. Kommunens ansvar är bland annat att ordna ett boende, lotsa till att komma igång med språkinlärning och aktiviteter för att få viktiga kontakter och utveckla språket. Etableringsprocessens omfattning varierar mellan 12 till 24 månader. Målet är att du efter etableringsprocessen själv ska kunna försörja dig och din familj.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.

Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på flertalet språk. Samhällsorientering för nyanlända anordnas i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad.

Läs mer om samhällsorientering.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

Kravet för att delta i sfi är att du är folkbokförd i Lilla Edets kommun, är minst 16 år och saknar grundkunskaper i svenska språket. Studierna är inriktade på att praktiskt kunna använda språket muntligt och skriftligt.

Lärcentrum i Lilla Edet ansvarar för svenskundervisning för invandrare (sfi) och svenska som andra språk (sas). Parallellt med sfi kan deltagarna arbeta eller ha praktik.

Här kan du läsa mer om svenska för invandrare, sfi.

Praktik

Syftet med praktiken är främst språkträning och för att förstå den svenska arbetskulturen. Praktiken är också ett bra sätt att få erfarenhet och kontakter. För att få en praktikplats krävs en överenskommelse mellan praktikanten, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Ibland behöver även arbetsmarknadsenheten involveras.

Arbete

Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till arbetssökande. Arbetsförmedlingen har information på olika språk om vägen till arbete för nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Närmaste Arbetsförmedlingskontor finns i Kungälv, Trollhättan och Göteborg.

Information om Sverige

På webbplatsen Information om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är finns samhällsinformation och bland annat svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter.

Besök och använd informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ett sätt att lära dig svenska språket och som en guide till det svenska samhället. Kommer du i kontakt med nyanlända i jobbet eller privat är det bra om du kan tipsa om och visa webbplatsen.


Information ges på flera språk (exempelvis arabiska, persiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, dari och tigrinska).


Information om Sverige finns också som app.

Senast uppdaterad: 2022-04-12
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »