Lilla Edets kommun - startsida

Sfi, utbildning i svenska för invandrare

Distansundervisning för sfi tills vidare

SFI-undervisningen kommer att ske på distans tills vidare. Detta för minskad smittspridningen av covid-19. Mer information om undervisningen och dess upplägg får eleverna av undervisande lärare.


Mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 hittar du på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats.

Sfi-undervisning sker i Ale från 9 augusti. Här ansöker du om busskort.

Vill du lära dig bättre svenska? Då kan du delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt.
  • Du får lära dig grunderna i det svenska språket
  • Du lyssnar, läser texter, arbetar med uttal och grammatik, talar och skriver

Vem har rätt att läsa sfi?

  • Du har rätt att delta i sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
  • Du saknar grundkunskaper i svenska språket.
  • Du måste också vara folkbokförd i Lilla Edets kommun.
  • Om du kommer från ett land utanför EU ska du ha ett svenskt personnummer (10 siffror).

Studievägar

När du studerar sfi finns tre olika studievägar: 1, 2 och 3. Studievägarna tar hänsyn till din studiebakgrund och din studievana.

Läs mer om studievägarna.

Ansöka till sfi

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Kontaktuppgifter ser du uppe till höger.

Yrkesutbildning med språkstöd

Utbildningarna är till för dig som vill kombinera språkstudier med yrkesutbildning.
Mer information finns på GRvux.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »