Lilla Edets kommun - startsida

Psykisk ohälsa

Om du drabbas av en känslomässig kris eller mår psykiskt dåligt ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Du kan också vända dig till öppenpsykiatrisk mottagning. Kontaktuppgifter till mottagningen samt vårdcentralen hittar du i högerspalten.

Bistånd

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd. Biståndet kan bestå av hjälp i det egna hemmet, stöd i vardagen och/eller boendet.

Socialpsykiatrins boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig som individ hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen.

Dagverksamhet

Det finns också en dagverksamhet med både fria och organiserade aktiviteter som syftar till att ge deltagarna en meningsfull dag. Verksamhetens grund är socialt inriktad där vi visar respekt för varandra. Möjlighet finns till att laga mat och följa med på aktiviteter som du finner meningsfulla. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.
Senast uppdaterad: 2019-05-09
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »