Lilla Edets kommun - startsida

Boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig som individ hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen.

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för dig som individ att hantera din vardag.

 

Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter
utanför hemmet. Det kan exempelvis handla om att göra ärenden, öppna post och ta en promenad. Boendestödjaren kan även fungera som stöd i kontakt med myndig-
heter och sjukvård. Boendestödjaren gör alltid dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att hitta strategier för att klara dessa aktiviteter mer självständigt i framtiden. Av boendestödjaren får du stöttning med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara på egen hand.

 

En viktig förutsättning för arbetet är att du som individ är delaktig och själv önskar en förändring.

Senast uppdaterad: 2022-05-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »